Eos V Kolos

Dimenzije (cm)Cena (rsd)
220 x 220 50400

* Udobna, elastična ispuna, prijatna dodirna površina
* Veoma velika dugotrajnost
* Povećana prozračnost sa 3D platnom
* Najbolji i najsavremeniji madrac u klasi

 

Tvrdoća jezgra: T1-Niska ,T2-Srednja , T3-Visoka
Elastičnost upotrebne površine: E1-Niska , E2-Srednja , E3-Visoka

Tvrdoća: T2/E3

Debljina madraca: 26 R220 cm

Garantni rok: 7 Godina

Kompletna ispuna je lepljena ekološkim lepkom na vodenoj bazi (nije štetan po ljudsko zdravlje), koji je proizveden u EU.

1. Presvlaka:

Presvlaka je fiksna, izrađena je od platna sir.sastava 37,00% Poliester; 63,0% Pamuk. Štepana sa 400 gr/m2 PES vatom i netkanim platnom 30gr/m2. Presvlaka sadrži 4 ručke.

2. Ispuna:

Sačinjena je od sedam slojeva sunđera različite specifične gustine i svojstava. Centalni sloj madraca čini 2 cm sunđera gustine 20 kg/m3, sa obe strane centralnog sloja nalazi se specijalno profilisan sunđer gustine 30 kg/m3 i 32 kg/m3 pojačanog elasticiteta koji omogućava veću elastičnost i cirkulaciju vazduha. Gornji i donji sloj madraca sačinjeni su od 4 cm sunđera gustine 32kg/m3 pojačanog elasticiteta.

 

 

 

Uputstvo za korišćenje, tolerancije i uslovi garancije

Uputstvo za upotrebu

Madrac je obavezno okretati tri do četiri puta godišnje radi provetravanja, podjednakog opterećenja gornjeg i donjeg dela kao i što dužeg trajanja. Prilikom okretanja, premeštanja i transporta, madrac ne presavijati i ne uvijati. Proizvod ne sme biti izložen direktnom sunčevom svetlu kao i izvorima toplote bližim od 1m, preporučena vlažnost vazduha ispod 75%. Zabranjeno je mašinsko pranje presvlake. Za čišćenje proizvoda koristiti mlaku vodu ili isključivo sredstva za održavanje mebla.

Tolerancije

Dozvoljena zaostala deformacija po upotrebnoj površini je 1,5 cm. Dozvoljeno odstupanje u dimenzijama po dužini je +/- 1,5cm, po širini +/- 1 cm, po debljini +/- 1cm.

Uslovi Garancije

Garancija proizvoda se ne priznaje ako se madrac koristi na letvičastoj podlozi čiji je razmak letvica veći od 5 cm i ako svaka letvica nije fiksirana, ili na ravnoj površini koja nema adekvatno izbušene otvore za ventilaciju ( približno 20% površine dušeka).