Madraci sa džepičastim (pocket springs) jezgrom - Romanse

Madraci kod kojih je centralni deo ispune sačinjen od džepičastog jezgra.

* Najsavremeniji proizvod nove generacije.
* Pravi se od visoko kvalitetnih opruga, valjkastog oblika. Svaka opruga ubačena je u “džep” od netkanog platna međusobno ultrazvučno varenih i spojenih u celinu jezgra.
* Ovaj tip jezgra omogućava da prilikom pritiska na jednu oprugu ostale opruge ne reaguju, tj. ugibaju se nezavisno jedna od druge. Gustina opruga je od 206 do 295 kom/m2.
* Džepičasta jezgra se zahvaljujući nabrojanim osobinama idealno prilagođavaju i obezbeđuju pravilan položaj tela prilikom spavanja.
* Kod ovih madraca presvlaka se može skidati.
* Svi materijali korišćeni za ovu vrstu madraca proizvedeni su po najvišim standardima EU.

 Ponekad male stvari čine velike razlike!