Posejdon V

Dimenzije (cm) Cena (rsd)
200 x 90 21100
200 x 160 34100

* Pojačana tvrdoća ispune
* Veoma udobna dodirna površina
* Izuzetna prozračnost sa 3d platnom

 

Tvrdoća jezgra: T1-Niska ,T2-Srednja ,T3-Visoka
Elastičnost upotrebne površine: E1-Niska , E2-Srednja , E3-Visoka

Tvrdoća: T3/E2

Debljina madraca: 25 cm

Kompletna ispuna je lepljena ekološkim lepkom na vodenoj bazi (nije štetan po ljudsko zdravlje), koji je proizveden u EU.

Garantni rok: 7 Godina

1. Presvlaka:

Presvlaka je fiksna, izrađena je od platna sir.sastava: 37,00% Poliester; 63,00% Pamuk.
Štepana sa 400 gr/m2 PES vatom i netkanim platnom 30 gr/m2.
Presvlaka sadrži 4 ručke. 

2. Ispuna:

Sačinjena je od žičanog jezgra Bonneli visine 14 cm, promer žice 2,2 mm, flah sa obe strane i gustinom opruga većom od 115 kom/m2. Sa obe strane jezgra fiksiran je 1000 g/m2 termofilc. Unutrašnjost jezgra je takođe ojačana kajlama sunđera gustine 20 kg/m3, visine 12,5 cm, debljine 4 cm. Kompletno jezgro obloženo je sa gornje i donje strane sunđerom gustine 32 kg/m3 pojačanog elasticiteta debljine 3 cm, sa bočnih strana sunđerom gustine 30 kg/m3 debljine 6 cm.

 

 

 

 

Uputstvo za korišćenje, tolerancije i uslovi garancije

 

Uputstvo za upotrebu:

Madrac je obavezno okretati tri do četiri puta godišnje radi provetravanja, podjednakog opterećenja gornjeg i donjeg dela kao i što dužeg trajanja. Prilikom okretanja, premeštanja i transporta, madrac ne presavijati i ne uvijati. Proizvod ne sme biti izložen direktnom sunčevom svetlu kao i izvorima toplote bližim od 1 m, preporučena vlažnost vazduha ispod 75%. Zabranjeno je mašinsko pranje presvlake. Za čišćenje proizvoda koristiti mlaku vodu ili isključivo sredstva za održavanje mebla.

Tolerancije:

Dozvoljena zaostala deformacija po upotrebnoj površini je 1,5 cm. Dozvoljeno odstupanje u dimenzijama po dužini je +/- 1,5 cm, po širini +/- 1 cm, po debljini +/- 1cm.

Uslovi Garancije:

Garancija proizvoda se ne priznaje ako se madrac koristi na letvičastoj podlozi čiji je razmak letvica veći od 5 cm i ako svaka letvica nije fiksirana, ili na ravnoj površini koja nema adekvatno izbušene otvore za ventilaciju (približno 20% površine dušeka).