Posejdon Eko

Dimenzije (cm) Cena (rsd)
200 x 90 7400
200 x 160 11900

* Ekonomski najpristupačniji proizvod u klasi
* Presvlaka se ne skida

 

Tvrdoća jezgra: T1-Niska ,T2-Srednja ,T3-Visoka
Elastičnost upotrebne površine: E1-Niska , E2-Srednja , E3-Visoka

Tvrdoća: T1/E1

Debljina madraca: 18 cm

Garantni rok: 2 Godine

Kompletna ispuna je lepljena ekološkim lepkom na vodenoj bazi (nije štetan po ljudsko zdravlje), koji je proizveden u EU.

1 Presvlaka:

Presvlaka je fiksna, izrađena je od platna sir.sastava: 51,00% Poliester; 49,00% Polipropilen.
Štepana sa 200 gr/m2 PES vatom i netkanim platnom 30 gr/m2.

2 Ispuna:

Sačinjena je od žičanog jezgra Bonneli visine 14 cm, promer žice 2,2 mm i gustinom opruga većom od 115 kom/m2. Sa obe strane jezgra fiksiran je 1000 g/m2 termofilc. Kompletno jezgro obloženo je sa bočnih strana sunđerom gustine 20 kg/m3, 7 cm debljine.

 

 

 

Uputstvo za korišćenje, tolerancije i uslovi garancije

 

Uputstvo za upotrebu:

Madrac je obavezno okretati tri do četiri puta godišnje radi provetravanja, podjednakog opterećenja gornjeg i donjeg dela kao i što dužeg trajanja. Prilikom okretanja, premeštanja i transporta, madrac ne presavijati i ne uvijati. Proizvod ne sme biti izložen direktnom sunčevom svetlu kao i izvorima toplote bližim od 1 m, preporučena vlažnost vazduha ispod 75%. Zabranjeno je mašinsko pranje presvlake. Za čišćenje proizvoda koristiti mlaku vodu ili isključivo sredstva za održavanje mebla.

Tolerancija:

Dozvoljena zaostala deformacija po upotrebnoj površini je 1,5 cm. Dozvoljeno odstupanje u dimenzijama po dužini je +/- 1,5 cm, po širini +/- 1 cm, po debljini +/- 1cm.

Uslovi garancije:

Garancija proizvoda se ne priznaje ako se madrac koristi na letvičastoj podlozi čiji je razmak letvica veći od 5 cm i ako svaka letvica nije fiksirana, ili na ravnoj površini koja nema adekvatno izbušene otvore za ventilaciju (približno 20% površine dušeka).